Ydelser -Økonomi

Vores medarbejdere er pålagt streng tavshedspligt !

Økonomi


Klik på den valgte ydelse og læs mere

Har du spørgsmål til vores ydelser?

Kontakt os her

Ring på det samme+4523953330

Gældssanering


Vi rådgiver og hjælper dig hvis du har stor og uoverskuelig gæld og ønsker at søge gældssanering.

Akkordordning med kreditorer


En anden mulighed som kan benyttes inden du søger gældssanering er at aftale en akkordordning med dine kreditorer, hvor vi hjælper dig hele vejen igennem. På mange punkter, ligner det en gældssanering

Insolvens


Har en kreditor indkaldt dig til møde i fogedretten og kan du ikke betale, hjælper vi dig med at forberede mødet og hjælper dig med det du skal gøre på mødet.

Inkasso


Både hvis du i dit firma eller dig privat har penge til gode og hvis du får brev fra et inkasso-firma som skal opkræve penge fra nogen du skylder et beløb, hjælper vi dig.

Konkurs


Også her er der 2 muligheder for den bistand vi kan yde, enten hvis du i lang tid forgæves har ventet på, at en af dine kunder skulle betale din regning, kan der af dig indgives en konkursbegæring.


Den anden mulighed er, hvis du selv i dit firma, ikke vil være i stand til at betale dine kreditorer, fordi din samlede gæld er blevet for stor og uoverskuelig, så kan du selv indgive en begæring om konkurs. I begge tilfælde yder vi den nødvendige bistand