OM OS

Find ud af, hvem vi er

Nogle fakta

Jørgen Cardél


Direktør hos Juridisk Bistand og Rådgiving

Kandidatgrad fra Københavns Universitet


Juridiskafdeling er stiftet i 2013 af advokat Jørgen Cardél for at yde juridisk
rådgivning til private personer, såvel som til små, mindre og mellemstore
virksomheder til fornuftige priser.


Rådgivningen ydes i henhold til bestemmelserne i Lov om juridisk rådgivning
af 09/05/2006 - LOV nr 419.

Jørgen Cardél drev indtil 1981 en ejendomsmæglervirksomhed i Hellerup, som
på daværende tidspunkt blev overdraget til cand.jur. Jan Fog

Jørgen Cardél har beskæftiget sig med almen advokatvirksomhed fra 1986 til 2015, herunder med ejendomsadministration, erhvervsjura, inkasso og almen advokatpraksis. Jørgen Cardél er tillige mentoruddannet af Københavns Kommune og har igennem 3 år virket som etableringsrådgiver via Erhvervsfremmestyrelsen.

Igennem 6 år var Jørgen Cardél tilknyttet Ældre Sagen som juridisk rådgiver, hvor han ydede ca. 12.000 telefoniske rådgivninger.


På nuværende tidspunkt er Jørgen Cardél tilknyttet Økonomi og gældsrådgivningen i Rudersdal og Early Warning under Erhvervsfremmebestyrelsen.

Fordele ved at arbejde med Juridiskafdeling

Juridiskafdeling tilbyder juridisk bistand indenfor alle privatretlige områder og endvidere på alle erhvervsretlige områder, med erfarne juridiske konsulenter.


Vi lægger vægt på at yde juridisk rådgivning, kombineret med en personlig og kommerciel forståelse, således at rådgivningen er både praktisk og forretningsmæssig relevant for vore klienter.

Vort forretningskoncept er ensbetydende med, at vi selv hjælper dig og fuldfører langt de fleste opgaver. I visse særlige situationer kan en sag kun afsluttes i retten, eller kræver udvidet advokatbistand og i denne situation hjælper vi dig med at finde en ekstern advokat, som er specialist indenfor det pågældende sagsområde.


Hvis vi fra sagens påbegyndelse kan se, at der måske på et tidspunkt skal indtræde en advokat hvis sagen skal i retten, henleder vi din opmærksomhed på dette ved sagens start.

Vores Koncept

Juridiskafdeling behandler din sag online eller sender en erfaren juristud til dig

privat eller til din virksomhed, når det er nødvendigt. På forhånd prøver vi at anslå det beløb du skal betale. På skøder og andre konkrete opgaver, har vi faste priser, som vi oplyser dig om inden vi begynderarbejde på din sag.


Hvis du i din virksomhed ønsker at vi skal komme fast, det kan være et par timer om ugen eller om måneden eller andet efter behov, så får du en fasttimepris.

Timeantallet kan varieres fra gang til gang og du betaler kun for den tid vi bruger i din virksomhed, transporttiden betaler du ikke for.

Foretrækker du, at vi behandler dine sager online, kan du tale med os i telefonen og fremsende relevante dokumenter og oplysninger enten med post eller som vedhæftede filer med e-mail.

Er der tale om skøde, lejekontrakt eller lignende på hus, ejerlejlighed, andel eller leje, vil vi meget gerne gå med dig når du skal bese boligen og også gerne hjælpe dig med evt. at forhandle pris.

Dine sager bliver behandlet on-line på samme omhyggelige måde som hvis vi foretog sagsbehandlingen som privat hjemme hos dig selv eller i din virksomhed.


Vi har nok Danmarks bedste priser for juridisk rådgivning, nemlig fra kr. 600 til kr. 750,00 pr. time inkl. moms. I helt specielle tilfælde kan honoraret komme op på kr. 950 pr. time inkl. moms. Se vores priser her.


Når vi ved hvad opgaven drejer sig om, får du hver gang et fast skriftligt tilbud som holder, både med tid, pris og kvalitet. Du betaler først når arbejdet er færdigt og modtager faktura pr. mail for direkte overførsel til vores bank.
Hvis sagen kræver at en advokat fortsætter sagen i retten, sørger vi for at finde den bedst egnede til netop din sag.

Vores medarbejdere er pålagt streng tavshedspligt !