Ydelser - Kontrakter og Aftaler

Vores medarbejdere er pålagt streng tavshedspligt !

Kontrakter og Aftaler


Klik på den valgte ydelse og læs mere

Har du spørgsmål til vores ydelser?

Kontakt os her

Ring på det samme+4523953330

Ansættelseskontrakt


Vi yder bistand ved udfærdigelse af ansættelseskontrakt når du skal ansætte nye medarbejdere.
Hvis du selv skal ansættes og er i tvivl om at visse bestemmelser i kontrakten er korrekte, gennemgår vi denne sammen med dig, således at du kan fremsætte relevante kommentarer over for din nye arbejdsgiver.

Direktørkontrakt


Vi yder bistand med udfærdigelse af ansættelseskontrakt når du skal ansætte en direktør.


Erstatning


Har du personligt været udsat for en skade eller et uheld, eller er det din bolig, dit indbo eller din bil som har lidt skade, bistår vi dig på alle måder.

Virksomhedsoverdragelse


Ønsker du at sælge eller bortforpagte din virksomhed eller forretning, finder vi den rigtige køber med den nødvendig kapital og står for alt det praktiske.